Offertförfrågan

Fyll i din information och beskriv ditt ärende
så återkommer vi så snart vi kan.


[contact-form-7 404 "Not Found"]

Helhetsprofilering

VAR BÖRJAR ETT PROJEKT?

Redan i planeringsstadiet läggs grunden för en effektiv skyltning eller profilering. Får vi vara med och planera så kan vi vara med och påverka och hjälpa till att föreslå konstruktioner och lösningar med hänsyn till bland annat miljö, utsatthet, utseende, hållbarhet och ekonomi.
På det viset blir hela projektet starkare och risken att profileringen kommer upp i slutet av produktionen med nödlösningar som följd minskar. 

SYFTET MED PROFILERINGEN

Det finns naturligtvis en mängd olika syften när man tar sig an ett profileringsuppdrag. Förutom rena marknadsförings- och varumärkesmässiga syften så handlar det mycket om När, Var och Hur.
Utrymmesvägar, lokaler, toaletter och städutrustning är några exempel.
Profilering kan innebära kontrastmarkering, så att inte människor riskerar att gå in i fönster eller glaspartier. Det kan även handla om fordonsdekor, display och exponeringsmaterial. 

FASADSKYLT ELLER TOTALENTREPRENAD?

Omfattningen på projektet spelar ingen roll.
Vi går alltid in med så stora resurser som behövs.
Vi är duktiga på att sy ihop specialkonstruktioner, det kan vara bra att veta om man till exempel ska ha en specialdesignad receptionsdisk eller behöver montera ett tåg på en stolpe. 
 

SÅ HÄR ARBETAR VI

Med erfarna projektledare, designers, konstruktörer och montörer så hjälper vi dig genom projektet.
Vi har stor erfarenhet av att kommunicera med alla inblandade i stora projekt och bistår gärna med vår expertis i kontakt med arkitekter, byggledare, myndigheter och fastighetsägare.

FÖRSTUDIE

Planeringsarbetet är ofta A och O för ett lyckat projekt.
Utifrån ritningar, lokalernas utseende, önskemål och yttre omständigheter börjar vi vår resa. Vi kartlägger vad som ska göras och när i byggprocessen det ska ske. 

DESIGN, FOTOMONTAGE OCH SKISSER

Vi har skickliga grafiker och designers som står till ert förfogande.
De designar skyltprogram och de kan självklart skapa ett fotomontage över hur skylten kommer se ut på byggnaden i dags- och nattljus.
Kanske behövs skisser över hur skyltarna ska placeras in och en grafisk manual över vad som får, och inte får göras inom ramen för den grafiska profilen.
Detta är exempel på arbetsuppgifter som ligger på våra grafikers och designers bord. 

BYGGLOV OCH TILLSTÅND

Bygglovsansökningar ser olika ut i olika kommuner och beroende på projekteters utformning.
Ofta förutsätter det att kartor och annat grafiskt material finns tillgängligt.
För våra grafiker och projektledare är det enkelt att tillhandahålla rätt material.
Vill ni sköta bygglovshanteringen själva hittar ni mer information och blanketter här. 

KONTAKTER

När man funnits länge på marknaden har man ett brett och kvalitetssäkrat kontaktnät.
För oss är det enkelt att snabbt ha rätt personal och utrustning på plats.
Det säkerställer att tider hålls och att kvalitet och säkerhet alltid prioriteras högst. 
 

KOM IGÅNG

Vi vill naturligtvis att det ska vara enkelt att arbeta med oss.
Slå oss en signal och prata förutsättningslöst om ert projekt.
Alltid kan vi komma med några tips och råd som kan vara användbara oavsett om vi eller någon annan utför arbetet.